/ Váš účet / Pochopenie podúčtov a ich používanie

Pochopenie podúčtov a ich používanie

Tento článok popisuje podúčty. Umožňujú našim používateľom oddeliť kvízy v rôznych pracovných priestoroch. Sú vybavené novým informačným panelom, novým rozhraním API, novou subdoménou / doménou a novou integračnou stránkou. Sú k dispozícii len našim používateľom, ktorí si objednali plán Pro Team.

Ako vytvoriť podúčet

Ak chcete vytvoriť podúčte, stačí navštíviť váš účet> Podúčte a kliknúť na tlačidlo Pridať účet. Vo formulári stačí zadať názov účtu a kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť“. Stránka účtu sa obnoví a zobrazí aktualizovaný zoznam.

Ako používať podúčet

Ak chcete použiť podúčte, stačí navštíviť Účet> Podúčte a kliknúť na fialové tlačidlo zobrazujúce šípku na rovnakom riadku ako podúčet, ktorý chcete použiť. Tým sa váš účet prepne na podúčet, kde môžete vytvárať kvízy, integrovať so softvérom tretích strán. Ak chcete prepnúť späť rodiča, kliknite na ikonu v pravom hornom rohu a kliknite na "Ukončiť podúčet".

Ako odstrániť podúčet

Ak chcete odstrániť podúčet, prejdite na položku Account> Subaccount a kliknite na ikonu ikony bin zobrazujúcu šípku na rovnakom podúčte, ktorý chcete odstrániť. Potom stačí potvrdiť vymazanie.


Čo sú to Správy o činnosti?

Môžete upraviť vzhľad vášho kvízu vďaka editoru Look & Feel alebo môžete vybrať existujúcu tému. Téma je v podstate obrázok pre pozadie a nastavené ro...

Ako zmeniť svoje heslo

Ak chcete zmeniť svoje heslo, navštívte stránku svojho účtu na stránke https://www.fyrebox.com/account a prejdite nadol na sekciu s heslom. Môžete vid...

Nastavte subdoménu / vlastnú doménu pre svoj kvíz

Na stránke Fyrebox pri vytváraní testu je URL pre vstupnú stránku vášho testu umiestnená na adrese https://www.fyrebox.com/play/your_quiz_address.Ak s...

Ako zmeniť e-mail vášho účtu

V súčasnosti je potrebné, aby ste nás kontaktovali, aby sme zmenili e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu. K svojmu účtu máte prístup na adrese http...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018