/ Khởi đầu / An toàn dữ liệu

An toàn dữ liệu

An toàn dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả các trang trên trang web của chúng tôi đều được cung cấp chứng chỉ SSL, nghĩa là tất cả việc truyền dữ liệu không thể diễn giải được. Khi bạn đăng ký, bạn phải nhập mật khẩu. Mật khẩu này được lưu trữ bằng cơ chế mã hóa có nghĩa là trong trường hợp không thể truy cập cơ sở dữ liệu của chúng tôi bởi tin tặc, mật khẩu của bạn sẽ không được biết.

Dữ liệu của chúng tôi được lưu trữ trong Dịch vụ trang web Amazon ở Virginia, Hoa Kỳ và chắc chắn là một trong những nơi lưu trữ dữ liệu được bảo mật nhất trên thế giới.

Liên quan đến thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sử dụng Braintree làm bộ xử lý thanh toán của chúng tôi (hiện thuộc sở hữu của Paypal), nghĩa là chúng tôi chỉ lưu trữ mã thông báo của thẻ tín dụng của bạn chứ không phải số thẻ.

Để biết thêm thông tin, hãy đọc trang Điều khoản dịch vụ hoặc Trang riêng tư của chúng tôi


Fyrebox Gói phí bảo hiểm

Nâng cấp lên Fyrebox Premium Plan nếu bạn quyết định đăng ký vào một trong những kế hoạch bảo hiểm Fyrebox, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí hàng t...

Tạo bài kiểm tra đầu tiên với Fyrebox

Khi đăng ký, bạn sẽ hạ cánh trên bảng điều khiển của mình. Ở đó, bạn có thể chọn một bài kiểm tra dựa trên các mục tiêu mà bạn đang cố gắng để đạt đượ...

Câu hỏi của bạn trong 19 ngôn ngữ nước ngoài

Tại sao sử dụng QuizThere có nhiều lợi thế trong việc sử dụng một nhà sản xuất đố. Nó làm cho nó dễ dàng để tạo các câu đố tùy chỉnh cho trang web của...

Bạn đã nói Quiz Maker chưa? Làm thế nào nó có thể có lợi cho doanh nghiệp của bạn

Tại sao sử dụng QuizThere có nhiều lợi thế trong việc sử dụng một nhà sản xuất đố. Nó làm cho nó dễ dàng để tạo các câu đố tùy chỉnh cho trang web của...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018