/ Khởi đầu / Fyrebox Gói phí bảo hiểm

Fyrebox Gói phí bảo hiểm

Nâng cấp lên Fyrebox Premium

Nếu bạn quyết định đăng ký một trong các Fyrebox bảo hiểm Fyrebox , thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí hàng tháng vào cùng ngày với đăng ký của bạn. Nếu bạn sống ở Úc, GST được bao gồm trong phí hàng tháng. Hiện tại, chúng tôi chấp nhận như sau:

  • Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ
  • Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ Mastercard
  • Paypal

Hiện tại, chúng tôi không chấp nhận những điều sau:

  • Chuyển khoản ngân hàng / Chuyển khoản
  • Hóa đơn
  • American Express

Cách hủy đăng ký của bạn

Nếu bạn quyết định hủy đăng ký trả phí, bạn có thể yêu cầu hoàn lại khoản phí cuối cùng gặp phải nếu bạn hủy không quá 7 ngày sau lần sạc cuối cùng

Cách thay đổi chi tiết thanh toán của bạn

Nếu bạn muốn thay đổi thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán, bạn có thể gửi email cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi xóa phương thức thanh toán hiện tại của bạn hoặc hủy tư cách thành viên cao cấp của bạn và đăng ký lại.


Tạo bài kiểm tra đầu tiên với Fyrebox

Khi đăng ký, bạn sẽ hạ cánh trên bảng điều khiển của mình. Ở đó, bạn có thể chọn một bài kiểm tra dựa trên các mục tiêu mà bạn đang cố gắng để đạt đượ...

An toàn dữ liệu

An toàn dữ liệu quan trọng đối với chúng tôi. Tất cả các trang trong trang web của chúng tôi được cung cấp cùng với chứng chỉ SSL có nghĩa là tất cả c...

Câu hỏi của bạn trong 19 ngôn ngữ nước ngoài

Tại sao sử dụng QuizThere có nhiều lợi thế trong việc sử dụng một nhà sản xuất đố. Nó làm cho nó dễ dàng để tạo các câu đố tùy chỉnh cho trang web của...

Bạn đã nói Quiz Maker chưa? Làm thế nào nó có thể có lợi cho doanh nghiệp của bạn

Tại sao sử dụng QuizThere có nhiều lợi thế trong việc sử dụng một nhà sản xuất đố. Nó làm cho nó dễ dàng để tạo các câu đố tùy chỉnh cho trang web của...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018