/ Tích hợp / Làm một câu đố cho Joomla? Tìm hiểu cách cài đặt nó

Làm một câu đố cho Joomla? Tìm hiểu cách cài đặt nó

Nếu bạn đã tạo một bài kiểm tra cho Joomla, chúng tôi đã làm cho nó dễ dàng với bạn. Sử dụng plugin Joomla của chúng tôi để cài đặt bài kiểm tra của bạn trên trang web hỗ trợ Joomla của bạn. Việc cắm sẽ tạo ra một mã ngắn mà bạn có thể dán ở bất cứ đâu, trên bất kỳ bài viết hoặc trang nào. Bài kiểm tra của bạn sẽ được hiển thị bất cứ nơi nào bạn nhập vào shortcode của bạn.

Bạn có thể tải về plugin tại đây


Làm thế nào để Kết nối Quiz Fyrebox của bạn để đáp ứng dọc

Nếu bạn sử dụng Phản hồi theo ngành dọc làm nhà cung cấp tiếp thị qua email của mình, bây giờ bạn có thể gửi các khách hàng tiềm năng được thu thập và...

Slack Integration - Làm thế nào để kết nối Quiz của bạn với một kênh Slack

Nếu bạn sử dụng Slack như là hệ thống nhắn tin của mình, bạn có thể sử dụng Fyrebox - Slack Integration để nhận báo cáo về một kênh rải rác mỗi khi qu...

Cách kết nối câu đố của bạn với Klaviyo

Nếu bạn sử dụng Klaviyo làm nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email của mình, bây giờ bạn có thể gửi các khách hàng tiềm năng đã thu thập được vào câu...

Làm thế nào để Kết nối Quiz Fyrebox của bạn để Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp làm nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email của mình, bây giờ bạn có thể gửi các khách hàng tiềm năng được thu thập vào quiz...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018