/ Tạo Quizzes / Cách tạo câu đố đa ngôn ngữ

Cách tạo câu đố đa ngôn ngữ

Trắc nghiệm đa ngôn ngữ là gì?

Tùy chọn bài kiểm tra đa ngôn ngữ cho phép bạn tạo một bài kiểm tra bằng các ngôn ngữ khác nhau và tự động hiển thị phiên bản phù hợp cho người dùng. Bạn chỉ cần cài đặt phiên bản gốc trên trang web của mình và sau khi tự động phát hiện ngôn ngữ mà khách truy cập nói, phiên bản đố trong ngôn ngữ đó sẽ được hiển thị.

Làm thế nào để tạo một bài kiểm tra đa ngôn ngữ?

Chúng tôi đã làm cho nó rất dễ dàng để tạo ra một bài kiểm tra đa ngôn ngữ. Chỉ có một vài bước:

Chọn bài kiểm tra gốc

Để bắt đầu tạo các câu đố đa ngôn ngữ, bạn cần chọn bài kiểm tra gốc. Nó có thể được thực hiện trong 3 bước dễ dàng:

  • Truy cập trang cài đặt bài kiểm tra của bạn và tìm phần "Dịch"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là phiên bản dịch của bài kiểm tra khác không?"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Đây có phải bài kiểm tra ban đầu không?"

Chọn phiên bản dịch của Câu đố gốc

Đối với mỗi phiên bản bài kiểm tra của bạn, bạn cần chọn bài kiểm tra gốc. Điều này cũng có thể được thực hiện trong 4 bước:

  • Truy cập trang cài đặt bài kiểm tra của bạn và tìm phần "Dịch"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là phiên bản dịch của bài kiểm tra khác không?"
  • Trả lời "Không" cho câu hỏi "Đây có phải là bài kiểm tra ban đầu không?"
  • Chọn bài kiểm tra gốc từ menu thả xuống

Kịch bản Kịch bản hoặc "Máy tìm kiếm Sản phẩm"

Câu đố kịch bản là câu đố phức tạp nhất mà chúng tôi đưa ra và do đó đáng được giải thích. Nói tóm lại, nó cho phép bạn đặt câu hỏi tùy thuộc vào câu ...

Cài đặt câu đố của bạn trên trang web của bạn

Nó khá dễ dàng để cài đặt câu đố của bạn trên trang web của bạn nhưng nó phụ thuộc vào công nghệ mà bạn sử dụng: Wix: Cài đặt câu đố của bạn chỉ bằng ...

Chỉnh sửa nội dung bài kiểm tra của bạn

Chỉnh sửa nội dung của bài kiểm tra của bạn được thực hiện dưới dạng đơn giản. Bạn có thể thay đổi hướng dẫn (hoặc để mặc định dựa trên ngôn ngữ bạn c...

Kích thước theo pixel của một bài kiểm tra Fyrebox

Kích thước của một bài kiểm tra Fyrebox là 700px x 400px nhưng bạn có thể thay đổi một cách dễ dàng bằng cách thay đổi chiều rộng và chiều cao của khu...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018