/ Tạo Quizzes / Chỉnh sửa giao diện của bài kiểm tra của bạn

Chỉnh sửa giao diện của bài kiểm tra của bạn

Có một quy tắc trong thế giới của các câu đố, câu đố của bạn càng hấp dẫn, càng nhiều người sẽ chơi nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn rất nhiều tùy chọn để tùy chỉnh bài kiểm tra của bạn. Trong trình chỉnh sửa thiết kế, bạn có thể thay đổi màu sắc của các thành phần trong bài kiểm tra của mình. Bạn có thể chọn trong số 16 triệu màu cho nhiều yếu tố của bài kiểm tra của bạn. Bạn có thể di chuyển các nút xung quanh, thay đổi kích thước tin nhắn, đổi tên các nút. Chú thích công cụ để thay đổi các thành phần riêng lẻ trong bài kiểm tra của bạn được hiển thị bên dưới:

dụng cụ

Chú thích công cụ để thay đổi tất cả các thành phần của bài kiểm tra của bạn cùng một lúc được hiển thị bên dưới:

công cụ2

Chúng tôi vừa tạo một video về cách trình soạn thảo Look and Feel của chúng tôi hoạt động. Bạn có thể xem nó ở phía dưới:


Kịch bản Kịch bản hoặc "Máy tìm kiếm Sản phẩm"

Câu đố kịch bản là câu đố phức tạp nhất mà chúng tôi đưa ra và do đó đáng được giải thích. Nói tóm lại, nó cho phép bạn đặt câu hỏi tùy thuộc vào câu ...

Cài đặt câu đố của bạn trên trang web của bạn

Nó khá dễ dàng để cài đặt câu đố của bạn trên trang web của bạn nhưng nó phụ thuộc vào công nghệ mà bạn sử dụng: Wix: Cài đặt câu đố của bạn chỉ bằng ...

Chỉnh sửa nội dung bài kiểm tra của bạn

Chỉnh sửa nội dung của bài kiểm tra của bạn được thực hiện dưới dạng đơn giản. Bạn có thể thay đổi hướng dẫn (hoặc để mặc định dựa trên ngôn ngữ bạn c...

Kích thước theo pixel của một bài kiểm tra Fyrebox

Kích thước của một bài kiểm tra Fyrebox là 700px x 400px nhưng bạn có thể thay đổi một cách dễ dàng bằng cách thay đổi chiều rộng và chiều cao của khu...


Copyright Fyrebox Quizzes @2018