Tạo Quizzes / Tạo bài kiểm tra với ChatGPT

Tạo bài kiểm tra với ChatGPT

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn do OpenAI phát triển, có khả năng tạo văn bản giống con người dựa trên đầu vào mà nó nhận được. Được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản, ChatGP có thể thực hiện nhiều tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như dịch ngôn ngữ, tóm tắt văn bản và tạo hội thoại. Khả năng của nó làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm các câu đố, tạo nội dung, v.v.

Hiện có thể tạo bài kiểm tra với ChatGPT trực tiếp từ bảng điều khiển Fyrebox của bạn.

Bước 1. Nhập chủ đề trên lời nhắc

Sử dụng lời nhắc để nhập chủ đề bài kiểm tra của bạn bằng tiếng Anh với tối đa 30 từ. Bạn càng cụ thể, kết quả sẽ càng tốt. Ví dụ: Bài hát của Taylor Swift, Lịch sử Mỹ, Toán lớp 1

Bước 2. Đợi bài kiểm tra được tạo

Tùy thuộc vào mức độ bận rộn của dịch vụ ChatGPT, quá trình tạo bài kiểm tra có thể mất một phút nhưng thường mất 15 giây. Bạn có thể rời khỏi bảng điều khiển của mình một cách an toàn khi bài kiểm tra được tạo ở chế độ nền.

Bước 3. Xem lại bài kiểm tra

Sau khi bài kiểm tra được tạo, bạn có thể xem lại và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào. Bạn cũng có thể thêm một hình ảnh tùy chỉnh vào bài kiểm tra của mình.

Với gói miễn phí, bạn có thể tạo tối đa 5 câu đố với ChatGPT. Trên bất kỳ gói trả phí nào, bạn có thể tạo số lượng câu đố không giới hạn.

Dưới đây là video hiển thị quá trình tạo bài kiểm tra với ChatGPT:


Bài kiểm tra kịch bản hoặc bài kiểm tra giới thiệu sản phẩm

Bài kiểm tra kịch bản cho phép bạn tạo đề xuất sản phẩm hoặc công cụ đào tạo dựa trên tình huống.

Chỉnh sửa giao diện bài kiểm tra của bạn

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thành phần của bài kiểm tra từ trang giao diện.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier và gửi thông tin liên hệ của những người tham gia bài kiểm tra của bạn tới hơn 3000 ứng dụng.

Kích thước tính bằng pixel của bài kiểm tra

Kích thước của một bài kiểm tra là 700px x 400px.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free