Tạo Quizzes / Tạo câu đố đa ngôn ngữ

Tạo câu đố đa ngôn ngữ

Bài kiểm tra đa ngôn ngữ là gì?

Tùy chọn bài kiểm tra đa ngôn ngữ cho phép bạn tạo bài kiểm tra bằng các ngôn ngữ khác nhau và tự động hiển thị phiên bản phù hợp cho người dùng. Bạn chỉ cần cài đặt phiên bản gốc trên trang web của mình và khi tự động phát hiện ngôn ngữ mà khách truy cập nói, phiên bản bài kiểm tra bằng ngôn ngữ đó sẽ được hiển thị.

Làm cách nào để tạo một bài kiểm tra đa ngôn ngữ?

Chúng tôi đã làm cho việc tạo bài kiểm tra đa ngôn ngữ trở nên rất dễ dàng. Chỉ có một vài bước:

Chọn bài kiểm tra gốc

Để bắt đầu tạo câu đố đa ngôn ngữ, bạn cần chọn câu đố gốc. Nó có thể được thực hiện trong 3 bước đơn giản:

  • Truy cập trang cài đặt của bài kiểm tra của bạn và tìm phần "Bản dịch"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là bản dịch của bài kiểm tra khác không?"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là bài kiểm tra ban đầu không?"

Chọn Phiên bản đã dịch của Câu đố gốc

Đối với mỗi phiên bản của bài kiểm tra, bạn cần chọn bài kiểm tra gốc. Điều này cũng có thể được thực hiện trong 4 bước:

  • Truy cập trang cài đặt của bài kiểm tra của bạn và tìm phần "Bản dịch"
  • Trả lời "Có" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là bản dịch của bài kiểm tra khác không?"
  • Trả lời "Không" cho câu hỏi "Bài kiểm tra này có phải là bài kiểm tra gốc không?"
  • Chọn bài kiểm tra ban đầu từ menu thả xuống

Tạo một bài kiểm tra cho trang web Wix của bạn

Việc thêm bài kiểm tra rất dễ dàng nếu bạn sở hữu hoặc quản lý trang web Wix . Truy cập Wix App Market và cài đặt ứng dụng Fyrebox.

Chỉnh sửa giao diện bài kiểm tra của bạn

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thành phần của bài kiểm tra từ trang giao diện.

Cài đặt bài kiểm tra của bạn trên trang web của bạn

Tùy thuộc vào phần mềm bạn sử dụng cho trang web của mình, hãy tìm hiểu cách nhúng bài kiểm tra của bạn.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier và gửi thông tin liên hệ của những người tham gia bài kiểm tra của bạn tới hơn 3000 ứng dụng.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free