Tạo Quizzes / Tạo một bài kiểm tra cho trang web Wix của bạn

Tạo một bài kiểm tra cho trang web Wix của bạn

Nếu bạn sở hữu hoặc quản lý một trang web do Wix cung cấp, việc thêm bài kiểm tra Fyrebox rất dễ dàng. Sau khi đăng nhập vào Wix, hãy truy cập Chợ ứng dụng Wix tại http://www.wix.com/app-market/fyrebox-games-and-quizzes/overview và nhấp vào nút “Thêm ứng dụng”.

Một bài kiểm tra trống sẽ được hiển thị trên trang hiện tại của trang web của bạn. Bằng cách nhấp đúp vào bài kiểm tra, bảng điều khiển Wix của bạn sẽ được hiển thị, nơi bạn có thể chọn bài kiểm tra mà bạn muốn tạo hoặc chọn một mẫu trong số hơn 20 mẫu chúng tôi cung cấp. Đây là ảnh chụp màn hình của bảng điều khiển Fyrebox trên Wix:


Bài kiểm tra kịch bản hoặc bài kiểm tra giới thiệu sản phẩm

Bài kiểm tra kịch bản cho phép bạn tạo đề xuất sản phẩm hoặc công cụ đào tạo dựa trên tình huống.

Chỉnh sửa giao diện bài kiểm tra của bạn

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thành phần của bài kiểm tra từ trang giao diện.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier và gửi thông tin liên hệ của những người tham gia bài kiểm tra của bạn tới hơn 3000 ứng dụng.

Kích thước tính bằng pixel của bài kiểm tra

Kích thước của một bài kiểm tra là 700px x 400px.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free