Tạo Quizzes / Tạo một bài kiểm tra cho trang web Wix của bạn

Tạo một bài kiểm tra cho trang web Wix của bạn

Nếu bạn sở hữu hoặc quản lý một trang web do Wix cung cấp, việc thêm bài kiểm tra Fyrebox rất dễ dàng. Sau khi đăng nhập vào Wix, hãy truy cập Chợ ứng dụng Wix tại http://www.wix.com/app-market/fyrebox-games-and-quizzes/overview và nhấp vào nút “Thêm ứng dụng”.

Một bài kiểm tra trống sẽ được hiển thị trên trang hiện tại của trang web của bạn. Bằng cách nhấp đúp vào bài kiểm tra, bảng điều khiển Wix của bạn sẽ được hiển thị, nơi bạn có thể chọn bài kiểm tra mà bạn muốn tạo hoặc chọn một mẫu trong số hơn 20 mẫu chúng tôi cung cấp. Đây là ảnh chụp màn hình của bảng điều khiển Fyrebox trên Wix:


Chỉnh sửa giao diện bài kiểm tra của bạn

Bạn có thể thay đổi hầu hết các thành phần của bài kiểm tra từ trang giao diện.

Cài đặt bài kiểm tra của bạn trên trang web của bạn

Tùy thuộc vào phần mềm bạn sử dụng cho trang web của mình, hãy tìm hiểu cách nhúng bài kiểm tra của bạn.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Zapier và gửi thông tin liên hệ của những người tham gia bài kiểm tra của bạn tới hơn 3000 ứng dụng.

Chỉnh sửa nội dung bài kiểm tra của bạn

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để biến Fyrebox trở thành công cụ tạo câu đố đơn giản nhất. Bạn có thể thay đổi nội dung bài kiểm tra của mình bằng cách trả lời một số câu hỏi.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023