Twoje konto / Usuń swoje konto

Usuń swoje konto

Możesz usunąć swoje konto jednym kliknięciem na stronie konta. Po prostu szukaj ikony przedstawiającej kosz.

pytania do quizu obrazkowego

Jeśli Twoje konto ma aktywną subskrypcję płatnego planu, najpierw anuluj swoje konto


Tworzenie subkont

Subkonto posiada własny dashboard, klucz API oraz stronę integracji.

Dzienne i tygodniowe raporty aktywności

Otrzymuj dzienny lub tygodniowy raport o wynikach Twoich quizów.

Dodawanie użytkowników i ustawianie ich uprawnień

Dzięki subskrypcji pro team możesz przyznać dostęp do swojego konta pięciu użytkownikom i wybrać ich uprawnienia.

Zmień adres e-mail konta

Możesz zmienić adres e-mail swojego konta na stronie swojego konta.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023