Twórz quizy / Jak przesłać pytania z pliku CSV

Jak przesłać pytania z pliku CSV

Dane w pliku CSV powinny być oddzielone przecinkami, a ponieważ quiz może zawierać maksymalnie 100 pytań, przetworzonych zostanie tylko 100 pierwszych wierszy pliku CSV. Plik nie powinien zawierać wiersza nagłówka.

Pytania wielokrotnego wyboru Quizy

Pierwsza kolumna pliku CSV powinna zawierać samo pytanie. Następujące cztery kolumny (od 2 do 5) powinny zawierać możliwe odpowiedzi.

Oto przykład struktury danych w pliku CSV:

 

„Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?”, „George Washington”, „Thomas Jefferson”, „Abraham Lincoln”, „John Adams”
„Jaka jest stolica Francji?”, „Londyn”, „Berlin”, „Paryż”, „Rzym”

Pytania z wieloma odpowiedziami - jedna poprawna odpowiedź

Piąta kolumna powinna zawierać indeks poprawnych odpowiedzi odpowiedź w zakresie od 1 do 4. Odpowiada to pozycji prawidłowej odpowiedzi w poprzednich czterech kolumnach.

 

"Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?", " George Washington", "Thomas Jefferson", "Abraham Lincoln", "John Adams", 1
"Co jest stolicą Francji?", "Londyn", "Berlin", "Paryż", "Rzym", 3

Pytania z wieloma odpowiedziami (MCQ - Multiple Answers)

W przypadku pytań z wieloma poprawnymi odpowiedziami pierwsza kolumna powinna ponownie zawierać pytanie. Kolejne pięć kolumn (od 2 do 6) powinno zawierać możliwe odpowiedzi. W kolumnach od siódmej do dwunastej każda powinna zawierać punkt odpowiadający odpowiedniej odpowiedzi. Punkt niezerowy oznacza, że odpowiedź jest poprawna.

Oto przykład:

  

"Jakie są kolory podstawowe?", "Czerwony", " Zielony”, „Niebieski”, „Żółty”, „Biały”, 1, 0, 1, 1, 0

Tak/Nie Pytania

W przypadku pytań typu tak/nie pierwsza kolumna powinna zawierać pytanie, a druga kolumna powinna zawierać odpowiedź, która może brzmieć „tak” lub „nie”.

Oto przykład:

„Czy niebo jest niebieskie?”, „tak”
„Czy słońce jest zielone?”, „nie”


Quiz scenariuszowy lub quiz rekomendacji produktów

Quiz scenariuszowy pozwala na stworzenie rekomendacji produktowej lub sytuacyjnego narzędzia szkoleniowego.

Edytuj wygląd swojego quizu

Możesz zmienić większość elementów swojego quizu na stronie wyglądu.

Połącz swój quiz z Zapierem

Połącz swój quiz z Zapierem i wyślij dane kontaktowe uczestników quizu do ponad 3000 aplikacji.

Rozmiar quizu w pikselach

Rozmiar quizu to 700px x 400px.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free