Twórz quizy / Utwórz quiz obrazkowy

Utwórz quiz obrazkowy

Quiz obrazkowy to quiz, który ma inny obraz tła dla każdego pytania. Aby utworzyć quiz graficzny, po prostu wybierz dowolny quiz, który go obsługuje (tak/nie, MCQ, scenariusz, otwarty) i wybierz „Tak” na przycisku „Quiz graficzny” (pokazany poniżej):

quiz obrazkowy

Po włączeniu przełącznika każde pytanie w quizie będzie miało ikonę obrazu, która umożliwia przesłanie zdjęcia. Po przesłaniu obrazu zamiast ikony obrazu zostanie wyświetlona jego miniatura. Zobacz zrzut ekranu poniżej:

pytania do quizu obrazkowego

Aby usunąć obraz, wystarczy kliknąć miniaturę, a zostanie wyświetlona ikona kosza, umożliwiająca usunięcie obrazu.


Połącz swój quiz z Zapierem

Połącz swój quiz z Zapierem i wyślij dane kontaktowe uczestników quizu do ponad 3000 aplikacji.

Tworzenie motywu dla twojego quizu

Aby utworzyć motyw dla quizu, wyszukaj obraz na stronie wyglądu i wybierz układ i kolory.

Twórz reguły

Reguły pozwalają wyświetlić konkretny komunikat i przekierować uczestników w zależności od ich wyniku.

Edytuj wygląd swojego quizu

Możesz zmienić większość elementów swojego quizu na stronie wyglądu.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free