Twórz quizy / Utwórz quiz obrazkowy

Utwórz quiz obrazkowy

Quiz obrazkowy to quiz, który ma inny obraz tła dla każdego pytania. Aby utworzyć quiz graficzny, po prostu wybierz dowolny quiz, który go obsługuje (tak/nie, MCQ, scenariusz, otwarty) i wybierz „Tak” na przycisku „Quiz graficzny” (pokazany poniżej):

quiz obrazkowy

Po włączeniu przełącznika każde pytanie w quizie będzie miało ikonę obrazu, która umożliwia przesłanie zdjęcia. Po przesłaniu obrazu zamiast ikony obrazu zostanie wyświetlona jego miniatura. Zobacz zrzut ekranu poniżej:

pytania do quizu obrazkowego

Aby usunąć obraz, wystarczy kliknąć miniaturę, a zostanie wyświetlona ikona kosza, umożliwiająca usunięcie obrazu.


Quiz scenariuszowy lub quiz rekomendacji produktów

Quiz scenariuszowy pozwala na stworzenie rekomendacji produktowej lub sytuacyjnego narzędzia szkoleniowego.

Twórz reguły

Reguły pozwalają wyświetlić konkretny komunikat i przekierować uczestników w zależności od ich wyniku.

Korzystanie z szablonu do quizu

Oferujemy tuzin szablonów, które pomogą Ci zacząć. Wszystkie elementy szablonu można zmienić.

Zainstaluj quiz na swojej stronie internetowej

W zależności od oprogramowania, którego używasz w swojej witrynie, dowiedz się, jak osadzić quiz.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023