Vytvorte kvízy / Vytvorenie témy pre váš kvíz

Vytvorenie témy pre váš kvíz

Vzhľad svojho kvízu môžete upraviť v editore dizajnu. Môžete tiež navštíviť stránku tém a vybrať ľubovoľnú tému. Každú časť budete môcť prispôsobiť téme, ktorú ste si vybrali.


Použitie šablóny pre váš kvíz

Ponúkame tucet šablón, ktoré vám pomôžu začať. Všetky prvky šablóny je možné zmeniť.

Vytvorte pravidlá

Pravidlá vám umožňujú zobraziť konkrétnu správu a presmerovať účastníkov v závislosti od ich skóre.

Upravte vzhľad svojho kvízu

Väčšinu prvkov svojho kvízu môžete zmeniť na stránke vzhľadu.

Veľkosť kvízu v pixeloch

Veľkosť kvízu je 700 x 400 pixlov.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023