Tài khoản của bạn / Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn

Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn

Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy truy cập trang tài khoản của bạn tại https://www.fyrebox.com/account và cuộn xuống phần mật khẩu. Bạn có thể thấy nó trông như thế nào dưới đây:

Chỉ cần nhập mật khẩu mới của bạn vào cả hai trường. Xin lưu ý rằng mật khẩu của bạn cần có ít nhất 4 ký tự để trở thành mật khẩu hợp lệ. Nếu bạn đã sử dụng Facebook Connect để tạo tài khoản mới và chưa nhập mật khẩu khi đăng ký, bạn sẽ có thể đăng nhập vào Fyrebox bằng email Facebook và mật khẩu bạn vừa nhập (chứ không phải mật khẩu Facebook của bạn).

Khi bạn đã thay đổi mật khẩu thành công, trang tài khoản sẽ làm mới bạn sẽ nhận được thông báo sau:


Xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa tài khoản của mình trên trang tài khoản.

Hủy đăng ký Wix

Khi bạn mua đăng ký trên Wix, họ sẽ xử lý hóa đơn của bạn, vì vậy bạn cần hủy đăng ký đó khỏi tài khoản Wix của mình.

Tạo tài khoản phụ

Tài khoản phụ có trang tổng quan, khóa API và trang tích hợp riêng.

Thay đổi email tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi email của tài khoản trên trang tài khoản của mình.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023