Tài khoản của bạn / Xóa tài khoản của bạn

Xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa tài khoản của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột từ trang tài khoản của bạn. Chỉ cần tìm biểu tượng hiển thị thùng rác.

câu hỏi trắc nghiệm hình ảnh

Nếu tài khoản của bạn có đăng ký đang hoạt động cho gói trả phí, vui lòng hủy tài khoản của bạn trước


Hủy đăng ký Wix

Khi bạn mua đăng ký trên Wix, họ sẽ xử lý hóa đơn của bạn, vì vậy bạn cần hủy đăng ký đó khỏi tài khoản Wix của mình.

Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn

Để thay đổi mật khẩu của bạn, hãy truy cập trang tài khoản của bạn.

Tạo tài khoản phụ

Tài khoản phụ có trang tổng quan, khóa API và trang tích hợp riêng.

Thay đổi email tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi email của tài khoản trên trang tài khoản của mình.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023