Tài khoản của bạn / Xóa tài khoản của bạn

Xóa tài khoản của bạn

Bạn có thể xóa tài khoản của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột từ trang tài khoản của bạn. Chỉ cần tìm biểu tượng hiển thị thùng rác.

câu hỏi trắc nghiệm hình ảnh

Nếu tài khoản của bạn có đăng ký đang hoạt động cho gói trả phí, vui lòng hủy tài khoản của bạn trước


Thiết lập miền phụ/miền tùy chỉnh - Không dùng nữa

Bạn có thể chọn một tên miền phụ tùy chỉnh cho tất cả các câu đố của mình

Thêm người dùng và đặt quyền của họ

Với đăng ký nhóm chuyên nghiệp, bạn có thể cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình cho năm người dùng và chọn quyền của họ.

Hủy đăng ký Wix

Khi bạn mua đăng ký trên Wix, họ sẽ xử lý hóa đơn của bạn, vì vậy bạn cần hủy đăng ký đó khỏi tài khoản Wix của mình.

Thay đổi email tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi email của tài khoản trên trang tài khoản của mình.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free