Tích hợp / Kết nối bài kiểm tra của bạn với Constant Contact

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Constant Contact

Nếu bạn sử dụng Constant Contact cho nhu cầu tiếp thị của mình, giờ đây bạn có thể tự động gửi email do bài kiểm tra của mình thu thập đến bất kỳ danh sách nào. Quá trình này khá đơn giản vì gần đây chúng tôi đã trở thành đối tác. Để bắt đầu, bạn cần:

Chúng tôi giải thích cách thực hiện trong video này

Fyrebox và video tích hợp Constant Contact


Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi kết nối tài khoản của mình hoặc gửi thông tin liên hệ của người tham gia vào danh sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng dấu chấm hỏi màu xanh lá cây hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của mỗi trang của trang web này.

Nếu bạn chưa từng nghe về chúng: Tiếp thị qua email từ Constant Contact giúp bạn dễ dàng xây dựng danh sách email và tạo bản tin email nhận được kết quả tuyệt vời.


Kết nối bài kiểm tra của bạn với Vertical Response

Nếu bạn sử dụng Vertical Response cho nhu cầu tiếp thị của mình, thì bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack - Không dùng nữa

Nếu bạn sử dụng Slack làm hệ thống nhắn tin của mình, bạn có thể sử dụng Fyrebox – Slack Integration để nhận báo cáo về một kênh mỗi khi bài kiểm tra của bạn được phát.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Klaviyo

Nếu bạn sử dụng Klaviyo Nếu bạn sử dụng Klaviyo cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào một danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể gửi ngay các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023