Tích hợp / Phân khúc người tham gia bài kiểm tra của bạn

Phân khúc người tham gia bài kiểm tra của bạn

Nếu bạn đã tạo một bài kiểm tra với các kết quả khác nhau, bạn có thể muốn gửi thông tin liên hệ của người chơi đến các danh sách khác nhau. Chúng tôi gọi nó là Phân khúc và nó hiện có sẵn cho tất cả các nhà cung cấp bên thứ ba hỗ trợ danh sách. Chúng tôi sử dụng Mailchimp làm ví dụ nhưng quy trình đối với các nhà cung cấp bên thứ ba khác cũng tương tự

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã kết nối tài khoản Mailchimp của mình và có ít nhất 2 danh sách đang hoạt động. Để kết nối tài khoản Mailchimp của bạn, hãy đọc “Cách kết nối bài kiểm tra Fyrebox của bạn với Mailchimp”

Có 2 bước để bật Phân đoạn cho bài kiểm tra của bạn. Cách đầu tiên là kích hoạt nó ở cấp Nhà cung cấp

1. Kích hoạt phân đoạn cho nhà cung cấp của bạn

Cuộn xuống phần tích hợp của bài kiểm tra của bạn và chọn hộp “Phân đoạn” cho nhà cung cấp bạn đã chọn (Mailchimp hiển thị):

phân khúc Mailchimp

Khi tính năng này được bật, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các danh sách của mình cho từng kết quả của bài kiểm tra. Chỉ cần chọn một danh sách cho từng kết quả:

2. Chọn danh sách của bạn cho từng kết quả – Phân đoạn người chơi

câu đố Phân đoạn Mailchimp

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Vertical Response

Nếu bạn sử dụng Vertical Response cho nhu cầu tiếp thị của mình, thì bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với kênh Slack - Không dùng nữa

Nếu bạn sử dụng Slack làm hệ thống nhắn tin của mình, bạn có thể sử dụng Fyrebox – Slack Integration để nhận báo cáo về một kênh mỗi khi bài kiểm tra của bạn được phát.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Klaviyo

Nếu bạn sử dụng Klaviyo Nếu bạn sử dụng Klaviyo cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào một danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể gửi ngay các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023