Tích hợp / Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp làm phần mềm tiếp thị, giờ đây bạn có thể gửi ngay các email được thu thập bởi bài kiểm tra Fyrebox của mình vào một danh sách. Quá trình này khá đơn giản vì gần đây chúng tôi đã trở thành đối tác. Kết nối cả hai tài khoản rất dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp vào một vài nút. Để bắt đầu, bạn cần:

Chúng tôi giải thích cách thực hiện trong video hướng dẫn này

Video tích hợp Fyrebox và Mailchimp


Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi kết nối cả hai tài khoản hoặc gửi thông tin liên hệ của người chơi vào danh sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng dấu chấm hỏi màu xanh lá cây hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của mỗi trang của trang web này.

Nếu bạn chưa từng nghe về chúng: Tiếp thị qua email từ Mailchimp giúp bạn dễ dàng xây dựng danh sách email và tạo bản tin email nhận được kết quả tuyệt vời.


Kết nối bài kiểm tra của bạn với Vertical Response

Nếu bạn sử dụng Vertical Response cho nhu cầu tiếp thị của mình, thì bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với MailerLite

Nếu sử dụng MailerLite cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra Fyrebox của mình thu thập cho bất kỳ nhóm nào.

Cài đặt bài kiểm tra trên Joomla

Sử dụng plugin Joomla của chúng tôi để cài đặt bài kiểm tra của bạn trên trang web của bạn.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Klaviyo

Nếu bạn sử dụng Klaviyo Nếu bạn sử dụng Klaviyo cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào một danh sách.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free