Tích hợp / Kết nối bài kiểm tra của bạn với Omnisend

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Omnisend

Nếu bạn sử dụng Omnisend làm phần mềm tiếp thị cho trang web thương mại điện tử của mình (nếu không, bạn chắc chắn nên làm như vậy!), thì giờ đây, bạn có thể gửi ngay lập tức các email do bài kiểm tra Fyrebox của mình thu thập vào một danh sách. Kết nối cả hai tài khoản rất dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp vào một vài nút. Để bắt đầu, bạn cần:

Bước 1: Tạo khóa API để cho phép Fyrebox

Bước đầu tiên là truy cập trang tài khoản của bạn trên Omnisend và tạo khóa API:

Khóa api Omnisend - fyrebox

Chỉ cần đảm bảo rằng bạn tạo khóa API cho phép Fyrebox nhận tất cả danh sách bạn đã tạo và cho phép Fyrebox tạo người đăng ký.

Bước 2: Kiểm tra kết nối giữa Fyrebox và Omnisend

toàn năng

Nhập khóa API của bạn vào trường và nhấp vào nút kiểm tra. Nếu kết nối được thiết lập, một dấu kiểm sẽ được hiển thị:

đã qua kiểm tra

Bước 3: Bật tích hợp cho bài kiểm tra của bạn

Trên trang nội dung của bài kiểm tra, trong phần tích hợp, hãy chọn "Có" trên nút bên dưới biểu tượng Omnisend

đa năng

Từ đó trở đi, tất cả email do bài kiểm tra của bạn thu thập sẽ được gửi trực tiếp đến đối tượng Omnisend của bạn

Nếu bạn không biết họ: Quy trình tự động hóa tiếp thị qua email Omnisend cho phép bạn liên hệ với khách hàng của mình bằng các thông điệp được cá nhân hóa vào thời điểm tốt nhất. Nó tiết kiệm thời gian của bạn và tăng hiệu suất chiến dịch của bạn với các tính năng Omnisend độc đáo (thẻ cào,...) và bạn có thể tùy chỉnh các biểu mẫu đăng ký rất dễ sử dụng ngay cả đối với những người không chuyên về công nghệ.


Kết nối bài kiểm tra của bạn với Vertical Response

Nếu bạn sử dụng Vertical Response cho nhu cầu tiếp thị của mình, thì bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với MailerLite

Nếu sử dụng MailerLite cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể tự động gửi các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra Fyrebox của mình thu thập cho bất kỳ nhóm nào.

Kết nối bài kiểm tra của bạn với Mailchimp

Nếu bạn sử dụng Mailchimp cho nhu cầu tiếp thị của mình, bạn có thể gửi ngay các khách hàng tiềm năng do bài kiểm tra của mình thu thập vào danh sách.

Cài đặt bài kiểm tra trên Joomla

Sử dụng plugin Joomla của chúng tôi để cài đặt bài kiểm tra của bạn trên trang web của bạn.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023