Khởi đầu / ngôn ngữ được hỗ trợ

ngôn ngữ được hỗ trợ

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Fyrebox có sẵn 104 ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Do Thái, tiếng Bồ Đào Nha,... Nó sẽ phát hiện ngôn ngữ trình duyệt của bạn và hiển thị phiên bản bằng ngôn ngữ của bạn.

Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ trực tiếp trên trang tài khoản của mình


Mua đăng ký

Mua đăng ký để thu thập khách hàng tiềm năng không giới hạn, tạo quy tắc hoặc kết nối bài kiểm tra của bạn với phần mềm tiếp thị qua email.

Tạo bài kiểm tra đầu tiên của bạn

Tìm hiểu về các loại câu đố khác nhau mà bạn có thể tạo.

An toàn dữ liệu, quyền riêng tư và GDPR

Xem chính sách bảo mật và GDPR của chúng tôi.

Tại sao bạn nên sử dụng trình tạo bài kiểm tra

Tạo bài kiểm tra để tăng mức độ tương tác của trang web, tạo khách hàng tiềm năng, kiểm tra học viên của bạn hoặc nhận phản hồi.


Copyright Fyrebox Quizzes 2024 | Play quizzes for free