Khởi đầu / Liên hệ với chúng tôi / ghé thăm chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi / ghé thăm chúng tôi

Có nhiều cách để liên hệ với chúng tôi hoặc ghé thăm chúng tôi:

  • Gửi cho chúng tôi yêu cầu hỗ trợ từ bất kỳ trang nào trên trang web Fyrebox
  • Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info[at]fyrebox.com
  • Ghé thăm chúng tôi tại Melbourne, Úc. Chỉ cần gửi email cho chúng tôi để tổ chức một cuộc họp.
  • Thêm người sáng lập (Cyril Gaillard) trên LinkedIn

Mua đăng ký

Mua đăng ký để thu thập khách hàng tiềm năng không giới hạn, tạo quy tắc hoặc kết nối bài kiểm tra của bạn với phần mềm tiếp thị qua email.

Tạo bài kiểm tra đầu tiên của bạn

Tìm hiểu về các loại câu đố khác nhau mà bạn có thể tạo.

An toàn dữ liệu, quyền riêng tư và GDPR

Xem chính sách bảo mật và GDPR của chúng tôi.

ngôn ngữ được hỗ trợ

Fyrebox có sẵn bằng 104 ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tạo các câu đố bằng bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ.


Copyright Fyrebox Quizzes @2023